FAQS2023-02-07T16:41:13+01:00

He de presentar una sol·licitud per cada establiment que posseeixo?

04/01/2023|

Només es pot presentar una sol·licitud per beneficiari. No obstant això, aquesta sol·licitud pot incloure una petició d’ajuda entre dos o més establiments d’un mateix titular, podent utilitzar ambdós establiments, el mateix usuari i contrasenya.

Quins Establiments es poden adherir?

04/01/2023|

L’àmbit d’aplicació d’aquesta proposta será el municipi d’Inca. Per tant, podran adherir-se a la iniciativa tots els Establiments que, complint les condicions de ser beneficiaris, es trobin ubicats a Inca.

Com aconsegueixo els meus bons?

04/01/2023|

Des del 15 de febrer i fins al 14 de març de 2023, els usuaris majors de 18 anys i empadronats a Inca podran acudir a l'establiment amb el seu DNI i gaudir dels bons.

Del 15 de març al 14 d'abril de 2023, els usuaris majors de 18 anys que tinguin la seva residència en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears podran gaudir dels bons.

Com bescanvïi els bons?

04/01/2023|

Els usuaris interessats en els bons hauran d'acudir a l'establiment amb el seu DNI, qui verificarà la identitat i residència de l'interessat i realitzarà la gestió de bons corresponent.

 

On puc bescanviar els bons?

04/01/2023|

L’àmbit d’aplicació dels bons serà el municipi d’Inca. Per tant, els bons podran bescanviar-se en tots els establiments adherits a la campaña que es trobin dins el municipi corresponent.

Quan puc emprar els meus bons?

04/01/2023|

Des del 15 de febrer i fins el 14 de març de 2023, els bons podran ser adquirits per persones majors de 18 anys i empadronades a Inca.

Quin temps dura la campanya?

04/01/2023|

La promoció estarà vigente des del 15 de febrer de 2023 fins el 14 d’abril de 2023, ambdós inclosos.

Com bescanvïi els bons si som un establiment?

04/01/2023|

Cada bo de descompte té un valor de 15€ sobre una compra mínima de 30€ als Establiments adherits. Cada persona beneficiària pot accedir a un màxim de 4 bons de descompte que pot emprar a una única compra o establiment, o aplicar a compres i Establiments adherits diferents.

 

Go to Top