Des del 15 de febrer i fins al 14 de març de 2023, els usuaris majors de 18 anys i empadronats a Inca podran acudir a l’establiment amb el seu DNI i gaudir dels bons.

Del 15 de març al 14 d’abril de 2023, els usuaris majors de 18 anys que tinguin la seva residència en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears podran gaudir dels bons.

Els bons s’adquireixen al propi establiment on es desitja fer la compra.

Cada bo de descompte té un valor de 15€ sobre una compra mínima de 30€. Cada persona beneficiària dels bon spot accedir a un màxim de 4 bons de descompte que poden utilitzar a una única compra o establiment, o aplicar a compres i establiments adherits diferents.

Els bons de descompte poden aplicar-se a compres d’un import igual o superior als 30€, que tenguin aplicats altres descomptes en general.