Des del 15 de febrer i fins el 14 de març de 2023, els bons podran ser adquirits per persones majors de 18 anys i empadronades a Inca.

Del 15 de març al 14 d’abril de 2023, els bons podran ser adquirits per persones majors de 18 anys que tenguin la seva residència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.