L’àmbit d’aplicació dels bons serà el municipi d’Inca. Per tant, els bons podran bescanviar-se en tots els establiments adherits a la campaña que es trobin dins el municipi corresponent.