La promoció estarà vigente des del 15 de febrer de 2023 fins el 14 d’abril de 2023, ambdós inclosos.

No obstant això, la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Inca pot optar per fer ús de la sol·licitud de pròrroga d’un mes que es regula a l’article 8 de les presents bases reguladores.