Avís legal

TITULAR DEL LLOC WEB

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca (d’ara endavant CAMBRA), amb CIF Q0773001C i domicili al C/ Estudi General, 7 – 07001 Palma, és titular del lloc web vinculat al domini www.cambramallorca.com (d’ara endavant WEB).

Aquest Avís Legal regula l’accés i la utilització de la WEB, el contingut de la qual té caràcter exclusivament informatiu.

CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

1. TERMES I CONDICIONS GENERALS

L’accés i navegació d’un usuari per la WEB implica el coneixement i l’acceptació sense reserves de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, així com el seu ús correcte d’acord amb la legislació aplicable, responent dels perjudicis que pugui ocasionar l’incompliment d’aquesta obligació.

Pots contactar de manera directa i efectiva amb nosaltres a l’adreça electrònica [email protected].

2. DRETS I OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’accés a i la navegació per la WEB és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts de la web d’acord amb la Llei i aquestes condicions generals.

La CAMBRA no es farà responsable en cap cas de l’ús que els usuaris i/o tercers puguin fer de la WEB o dels seus continguts, ni dels danys i perjudicis que en puguin derivar, tal com s’especifica a l’apartat següent.

En cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través de la WEB, ho ha de notificar a la CAMBRA. Per fer-ho, s’ha d’identificar degudament, especificar les suposades infraccions i declarar expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada a la notificació és exacta.

Els usuaris que es registrin als serveis a través de la WEB manifesten que són majors d’edat d’acord amb la legislació espanyola. En cas que siguin menors, es requereix l’autorització dels pares o tutors per poder gaudir d’aquests serveis. L’autorització s’ha d’enviar a la CAMBRA a l’adreça electrònica [email protected].

3.  EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITATS

La CAMBRA es compromet a esforçar-se al màxim per evitar qualsevol error en els continguts que puguin aparèixer a la WEB. En qualsevol cas, la CAMBRA estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que puguin aparèixer a la WEB, llevat d’aquells extrems als quals obligui la Llei.

La CAMBRA es reserva el dret exclusiu d’actualitzar, modificar o eliminar els continguts de la WEB, així com el dret de limitar-hi o impedir-hi l’accés. La CAMBRA podrà exercir aquests drets en qualsevol moment i sense avís previ.

La prestació dels serveis i informació inclosos a la WEB tenen, en principi, durada indefinida. La CAMBRA podrà donar per acabada o suspendre la prestació de servei i/o qualsevol altre element de la WEB en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament els usuaris de la finalització o suspensió de la prestació dels serveis.

La CAMBRA no es responsabilitza de cap manera d’aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos que es puguin visualitzar mitjançant enllaços electrònics de tercers (links), directament o indirectament, a través de la WEB. La presència d’enllaços a la WEB, llevat en cas de manifestació expressa en contra, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o recomanació. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre la CAMBRA i els particulars o empreses titulars dels llocs web als quals es pot accedir mitjançant aquests enllaços. La CAMBRA es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els enllaços que apareixen a la WEB.

L’establiment d’un enllaç o hiperenllaç a la WEB des d’una altra web, no implica en cap cas l’existència de relacions entre la CAMBRA i el propietari del lloc web amb què s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació, per part de la CAMBRA, dels seus continguts o serveis. Així mateix, no es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre la CAMBRA ni s’hi inclouran continguts il·lícits, contraris als bons costums o a l’ordre públic.

La CAMBRA no garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts de tercers publicats a la WEB i, en conseqüència, no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que en puguin derivar.

La CAMBRA no assumeix cap responsabilitat ni garanteix que l’accés a la WEB sigui ininterromput o estigui lliure d’error. La CAMBRA tampoc assumeix cap responsabilitat ni garanteix que el contingut o programari a què pugui accedir-se a través de la WEB estigui lliure d’errors i no pugui causar danys a l’equip informàtic des del qual l’usuari hi accedeix. En cap cas la CAMBRA serà responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’ús i la navegació per la WEB, incloent-hi, sense limitació, els danys ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. En particular, la CAMBRA no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que es puguin produir en el transcurs d’operacions de naturalesa financera ni d’aquells danys i perjudicis que es puguin generar en aquests casos.

La CAMBRA no es fa responsable dels danys que es puguin ocasionar als usuaris per un ús inadequat de la WEB.

4. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS

La CAMBRA podrà modificar i variar en qualsevol moment el contingut total o parcial de les condicions d’ús disponibles i accessibles al peu de cada pàgina de la WEB. La navegació per la WEB implica l’acceptació, permanent, constant i ratificada, de les condicions d’ús  vigents en cada moment.

5.  DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts de la WEB estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat de la CAMBRA. L’accés a aquests continguts no atorga a l’usuari el dret d’alteració, modificació, explotació o reproducció, distribució, comunicació pública o qualsevol altre dret que correspongui a la CAMBRA. L’usuari es compromet a utilitzar els continguts i/o elements als quals accedeixi a través de la WEB per al seu propi ús i necessitats, i a no fer-ne en cap cas una explotació comercial, directa o indirecta.

El disseny del portal i els seus codis font, així com els logotips, marques i altres signes distintius que apareixen a la WEB, també pertanyen a la CAMBRA i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents.

6.  COMUNICACIONS

Quan la CAMBRA, a través dels seus formularis, recopila dades de l’usuari, és possible que li demani si vol rebre o no comunicacions.

Els canals habilitats perquè l’usuari comuniqui a la CAMBRA que no vol continuar rebent comunicacions són els següents:

  • Al butlletí digital setmanal hi ha l’opció de “donar-se de baixa” que li permetrà deixar de rebre’n.
  • Per a les altres comunicacions, s’ha d’escriure un correu electrònic a [email protected] en què s’indiqui que no es vol rebre més correus electrònics.

L’usuari ha de tenir en compte que la CAMBRA conservarà les seves dades personals únicament amb la finalitat d’indicar que no vol rebre més comunicacions i per mantenir-lo informat dels serveis a què encara està inscrit.

7.  JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

En cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació d’aquestes condicions d’ús, els jutjats i tribunals que, si escau, coneixeran l’assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en què s’atén, tenint en compte que es tracta de consumidors finals, al lloc de compliment de l’obligació.

Aquests termes d’ús es regiran d’acord amb la legislació espanyola.

CONDICIONS DE COMPRA

A continuació es detallen les condicions de contractació que són aplicables a la compra de serveis a través de la WEB.

L’acceptació d’aquestes condicions implica que ets major d’edat, amb capacitat suficient per contractar i que has llegit i entès tot el que s’hi exposa.

Les dades que ens proporcionis quan facis una compra seran tractades d’acord amb allò que estableix la nostra Política de Privacitat, que també has de llegir i, en cas que hi estiguis d’acord, acceptar durant el registre, que és preceptiu per poder efectuar una compra.

En aquest document s’estableixen els termes i condicions de la compravenda dels serveis oferts contra el pagament del preu publicat a la WEB.

1. PROCÉS DE COMPRA

Per acabar la comanda t’has de registrar com a client, per a la qual cosa has de proporcionar les dades que se’t sol·liciten al formulari: correu electrònic, nom, llinatges, data de naixement, adreça postal de lliurament, telèfon, etc. És imprescindible completar els camps que el sistema t’indicarà com a necessaris per processar la comanda. Et recordam que ets responsable de la veracitat, exactitud i correcció d’aquestes dades.

Abans d’acabar el registre, has de llegir i, en cas que hi estiguis d’acord, acceptar la nostra política de privacitat marcant la casella corresponent.

El propòsit del compte client és evitar que hagis d’introduir de nou totes les dades en compres posteriors. Si vols eliminar el teu compte client, posa’t en contacte amb nosaltres.

Si detectes algun error a les dades que s’han consignat al formulari, podràs i hauràs de procedir a la seva correcció a través del teu compte client o posant-te en contacte amb nosaltres per telèfon al 971 71 01 88 o per correu electrònic a [email protected].

Ens reservam el dret a verificar les dades personals subministrades i a adoptar les mesures que considerem oportunes per garantir el compliment d’aquestes condicions.

En cas que disposis d’algun codi promocional de descompte, podràs fer-ne ús fent-lo constar al camp corresponent. Els cupons descompte no són acumulables.

Un cop llegides les condicions de contractació, si hi estàs d’acord, podràs procedir a la seva acceptació mitjançant el marcatge de la casella corresponent i prement el botó per realitzar la comanda i pagar.

Després de completar tot el procés de manera satisfactòria, et confirmarem la compra per correu electrònic a l’adreça que ens hagis facilitat, t’indicarem  el detall de la comanda realitzada, l’import de la compra i totes les despeses associades, i t’adjuntarem una còpia en PDF de les condicions de compra que has acceptat.

2. FORMES DE PAGAMENT

Pagament per transferència bancària: Un cop hagis acabat tot el procés i confirmis la comanda, t’enviarem un correu electrònic en què t’indicarem el número de compte on has de fer la transferència bancària. Si al cap de 72 hores des de la confirmació de la comanda no s’ha rebut l’import corresponent, la comanda es cancel·larà de manera automàtica.

Si vols agilitzar la comprovació del pagament realitzat, pots enviar una còpia del justificant de la transferència per correu electrònic a l’adreça que s’indica a l’apartat anterior.

CONTINGUTS AUDIOVISUALS

L’organització d’actes, cursos, esdeveniments, jornades, etc. a la CAMBRA implica la possibilitat que es facin registres audiovisuals dels assistents. Per tal de respectar-ne la privacitat, els assistents podran expressar, durant el procés d’inscripció, el seu desig que les seves imatges no siguin enregistrades. En aquest sentit, s’assignarà una zona a la sala per a aquests casos. En cas que, per la mida de la sala, no sigui possible delimitar una zona amb aquesta finalitat, les imatges es podran enregistrar des de la part posterior de l’assistent perquè aquest no pugui ser identificat.

Si s’autoritza aquesta gravació, l’usuari també donarà el consentiment per a la utilització i l’explotació a títol gratuït de les seqüències filmades en vídeo, les fotografies fetes o els enregistraments de veu amb tota l’extensió legalment permesa a escala temporal i territorial.

Aquest material audiovisual serà utilitzat per a la promoció i difusió dels programes i activitats de la CAMBRA a través de les xarxes socials d’aquesta institució i altres mitjans de comunicació de masses. Així mateix, aquests vídeos, fotografies o gravacions de veu poden ser editats per tal d’incloure els testimonis en diferents suports audiovisuals per a presentacions a actes públics, sempre en nom de la CAMBRA.

Se t’informarà sobre l’ús de l’enregistrament en vídeo o fotografies per a qualsevol altra finalitat diferent de les esmentades anteriorment.

En el supòsit de cessió de drets d’imatge segons allò que es preveu en aquest apartat, se t’informarà degudament de la política de tractament de dades personals d’acord amb la normativa aplicable. En qualsevol cas, podràs exercir els drets d’accés, de rectificació, de supressió, de portabilitat, de limitació i d’oposició al tractament de dades per escrit a [email protected], que s’haurà d’acompanyar amb una còpia de qualsevol document oficial que permeti acreditar la teva identitat.