Només es pot presentar una sol·licitud per beneficiari. No obstant això, aquesta sol·licitud pot incloure una petició d’ajuda entre dos o més establiments d’un mateix titular, podent utilitzar ambdós establiments, el mateix usuari i contrasenya.

En cas de presentació d’una nova sol·licitud, només es tendrà present la primera sol·licitud registrada.